Вакансії

Вакансія- лікар зі спортивної медицини

Повинен знати:

-  клініку, сучасні методи діагностики та лікування основних захворювань органів та систем людини;

- методи інтенсивної терапії та реанімації, що застосовуються на дошпитальному етапі при різних критичних станах, зумовленими гострими захворюваннями, травмами та нещасними випадками;

- систему диспансеризації спортсменів, методи профілактики, діагностики і лікування патологічних станів, пов'язаних із нераціональним зайняттям спортом, критерії допуску до занять фізичною культурою і спортом усіх вікових груп, механізми дії фізичного виховання на організм;

- психологічні, фізіотерапевтичні та фармакологічні методи відновлення стану спортсменів в умовах фізичного навантаження в процесі тренування і спортивних змагань, методи відновлювального масажу, основи раціонального харчування.

 

Вакансія – лікар- невропатолог

Повинен:

-  надавати кваліфіковану медичну допомогу спортсменам з неврологічною паталогією

-  провдити диспансерний прийом спортсменів, консультувати спортсменів з неврологічною паталогією

- застосовувати сучасні методи профілактики,диагностики,лікування реабілітації спортсменів неврологічною паталогією.

 

Вакансія – лікар- ортопед- травматолог

 Повинен

-  провдити диспансерний прийом спортсменів

- надавати кваліфіковану медичну допомогу спортсменам з ортопедо-травматологічно паталогією.

- володіти  сучасними методами діагностики та лікування захворювань опорно-рухового апарату;

- знати основи нормальної та патологічної анатомії, фізіології, кровотворення та гемостазу; питання тимчасової та стійкої непрацездатності,

наукову літературу та науково-практичну періодику за фахом, методи її аналізу та узагальнення.